Miljöpolicy

Vi vill bidra till en hållbar utveckling och ta vårt ansvar för framtiden


Vad vi gör och våra mål

Under januari 2008 antog vi första gången en miljöpolicy och arbetar sedan dess aktivt för att bidra till hållbar utveckling och ta ansvar inom vår bransch.

Vid hanteringen av våra restprodukter använder vi oss av ett miljösäkringssystem som bland annat innefattar ett avtal med Eskilstuna Energi & Miljö. Detta gör vi dels för att du ska kunna använda dig av våra produkter utan att få dåligt samvete, men främst för att vi bryr oss om miljön.

För oss är kvalité inte bara materialets stryktålighet, utan det handlar om att det ska vara producerat på ett miljövänligt sätt, så att det ger ett så litet avtryck i naturen som möjligt.

Här kan du läsa mer om vår miljöpolicy, och vår sociala uppförandekod gentemot våra leverantörer i såväl Sverige som utomlands.

Ftalatfri färg

Under slutet av 2010 har vi taget ett stort kliv mot högra kvalité och ökad miljömedvetenhet inom screentryck genom att gå över till att endast använda ftalatfri färg för textiltryck (WilFlex Epic serien).

Certifikat för Wilflex EPIC färgserien från PolyOne

Vad är då ftalater?

Ftalater är samlingsnamnet på en grupp kemiska ämnen som är baserade på ämnet ftalsyra. Ftalater används bland annat som mjukningsmedel i plast. Huvudsaklig användning är i golvbeläggningar av plast inomhus. Ftalater finns också i lim, färger och tätnings/utfyllnandsmedel, tapeter, kabel, folie, vävplast samt i diverse konsumentprodukter av plast.

De färger som är vanligast är pvc-baserade och innehåller ftalaterna BBP och DNIP. BBP tillhör en de allra värsta mjukgörarna och är förbjudna i leksaker och barnvårdsartiklar. När det gäller textiler så lösgörs ftalaterna när man tvättar plagget och de finns dessutom i textildammet. Spridning sker sedan bland annat till reningsverkets slam.

Mer information om ftalater kan du hitta hos Kemikalieinspektionen.