Facebook

Instagram

Sigillet

Profil & presentreklam

Varumärkesarbeten

Vi på Sigillet arbetar fram ett klokt varumärkesarbete som stöttar din varumärkesstrategi. Om du inte har en sådan hjälper vi dig ta fram den som sedan förankras i din organisation.

Utan strategi – Inget bra varumärkesarbete!

Erfarenheter säger att alla måste vara delaktiga och stötta detta i organisationen annars stannar strategin på skrivbordet och inte lyfts ut av organisationen.
Fördelen, om vi tillsammans, skapar en varumärkes och marknadsorienterad organisation är att ditt företag blir mer lönsamt då det tydligt är bevisat att marknadsorienterade företag har en bättre uthållighet och lönsamhet.

Till hjälp för vårt arbete använder vi verktyg som skapats ur utbildningar hos IHM Business School.

Grafisk profil

För att hitta en bra igenkänning av företag bör en tydlig grafisk profil skapas och hållas.

Riktlinjer för grafisk kommunikation talar om hur kommunikationsmaterial ska se ut. Den bidrar till att skapa extern tydlighet och intern samhörighet, samtidigt som den ger kommunikationen ett trovärdigt och professionellt intryck.
Det viktigt att alla verksamheter i företaget använder gemensamma symboler, typsnitt, färger och formspråk som kännetecknar företaget.

De grafiska riktlinjerna är anpassas till en kommunikativa plattform eller kompass så att all kommunikation samverkar till att signalera de budskap företaget vill föra ut innehållsmässigt som visuellt.

Genom att konsekvent hålla sig till de grafiska riktlinjerna bygger, utvecklar och vårdar du företagets och varumärkets identitet.

Det är viktigt att komma ihåg helheten med profilkläder, bildekorer, skyltar och profilprodukter!

Samspelsbilder

Behövs samspelsbilder eller filmer har vi en bra partner som skapar dessa. Vi kan också erbjuda flygbilder med moderna ”helikoptrar” eller drönare.

För hemsidesproduktion och annat mer djupgående hjälper vi dig med kontakter till en bra reklambyrå. Den vi nyttjar är erkänd och kan även hjälpa dig med pr-arbeten och större reklamkampanjer. Vi tror på idén att vara bra på vår sak och hålla oss där.